Marketing Simulation

Introduktion

En marketing-simulation er et læringsværktøj der simulerer virkelige markedsforhold og giver brugerne mulighed for at praktisere og lære marketingstrategier i en risikofri simuleret virkelighed. (Cesim. (n.d.). What is a Business Simulation?).

Disse simuleringer kan variere i kompleksitet og omfang, men typisk giver de deltagerne mulighed for at træffe beslutninger om produktudvikling, prissætning, distribution og markedsføring. Derefter kan man observere resultaterne af beslutningerne over tid.

Formålet med marketing-simulationer er at give en interaktiv læringsoplevelse, hvor deltagere kan eksperimentere med forskellige marketingstrategier og taktikker uden at pådrage sig de faktiske økonomiske eller operationelle risici, som de ville møde i den virkelige verden.

Cesim marketing simulation
Min case

Opgaven var at designe telefoner til en virksomhed. Disse kan man sætte ind på to markeder – Europa og Asien.

Simulationen varede i 5 virtuelle år. Efter hvert år skulle der træffes nye beslutninger. Her lavede vi også nye strategier, hvis det foregående år ikke var gået som forventet.

Begge markeder er inddelt i 4 segmenter, hvor hvert segment har sine egne præferencer ift produktionen af en telefon. Dette kan være præferencer ift. batterilevetid, performance, ESG mm.

Beslutningsgrundlag

For at positionere sig bedst på det konkurrencepræget marked, brugte vi ‘market outlook’ og ‘marketing research’.

Marketing research beskriver hvad hvert segment ønsker og prioterer i en telefon.

Market oulook beskriver situationen på markedet for hvert enkelt år.

Disse to rapporter er blevet brugt som udgangspunkt til hver enkel beslutning der blev taget. På denne måde har vi sikret os, at vores produkter og tjenester forbliver relevante og attraktive på et konkurrencepræget markedet.

Problemstilling

Hvordan markedsføres en forbrugerelektronik virksomhed globalt i et konkurrencepræget marked karakteriseret ved korte produkt livscyklusser og høj grad af innovation, hvor produktudvikling, timing og succesfuld positionering er afgørende.

Data

En vigtig del af simulationen er evnen til at analysere markedet og konkurrenternes adfærd. Vi lærte at indsamle og analysere data om markedstrends, forbrugeradfærd og konkurrenters strategier for at træffe mine beslutninger.

Målgrupper

Vi skulle identificere relevante markedssegmenter, vælge målgrupper og udvikle en differentieret positionering for vores produkter. Dette krævede en dyb forståelse af forbrugerbehov og konkurrenterne

De 4 p’er

Gennem simuleringen lærte vi mere om de fire P’er inden for marketing: produkt, pris, placering og promovering. Jeg lærte at integrere disse, for at skabe en effektiv marketingstrategi, der skaber værdi for både virksomheden og kunderne.

Sales forecast

Forecasting var afgørende for at planlægge og forudsige fremtidige salg og markedsforhold. Jeg lærte at anvende data, markeds- og trendanalyser til at udvikle nøjagtige forudsigelser.

Markedsanalyse

Jeg lærte at lave omfattende markedsanalyser, herunder at identificere markedsbehov, forbrugerpræferencer og trends. Denne metode gjorde det muligt for os at udvikle strategier baseret på dybdegående indsigt i markedet.

Konkurrentanalyse

Jeg vurderede konkurrenters styrker, svagheder og markedspositioner. Denne indsigt var afgørende for at kunne positionere vores produkter mere effektivt og udnytte markedshuller, hvilket forbedrede vores konkurrencedygtighed.

Marketing research

Til højre ses marketing research som jeg beskrev tidligere. Her får du indblik i hvilke segmenter der prioterer performance, battery life, design, software support osv højest.

Denne rapport er udarbejdet for både det europæiske og det asiatiske marked og har dermed været vores nøgleværktøj til at forstå de unikke ønsker og prioriteringer hos hvert segment, når det kommer til valg af en smartphone.

Ved at dykke ned i denne forskning har vi opnået en dybere indsigt i, hvad der driver købsbeslutningerne for de forskellige segenter.

Det har altså tilladt os at træffe informerede beslutninger, der er skræddersyet til forbrugernes præferencer.

Logbog

Simulationens afslutning

Jeg er i team Pink og repræsenterer derfor også de lyserøde grafer. Nedenfor ses vores position på markedet ved hhv. share price og ESG score.

Ved simulationens afslutning havde vores virksomhed den tredje største share price. Dvs at vi desværre ikke vandt simulationen, men vi fik alligevel et godt resultat og endte med en 3. plads. Vores evne til at opretholde en god profitmargin har været afgørende for vores placering. Ydermere er vores virksomhed den med næstbedst ESG-score som har styrket vores brandidentitet- og værdi.

Kundernes præferencer

For at opnå succes på markedet, er det afgørende at priotere og imødekomme kundernes behov og præferencer.

Ved at rette fokus mod denne tilgang har vi formået at tiltrække og fastholde både nye og eksisterende kunder.

Dette har resulteret i en betydelig udvidelse af vores markedsandel inden for det specifikke marked.

Vores analyse af kunders behov og præferencer er blevet udført med omhu ved at nøje følge marketoutlook og market research på individuelle segmenter.

Denne tilgang har givet os mulighed for at identificere vækstende segmenter samt de, der er stagnerende.

For en mere detaljeret oversigt over vores strategiske beslutninger vedrørende kundeorientering, henvises til min logbog ovenfor og i kildelisten.

Et marked i konstant udvikling

En af de mest afgørende erkendelser, jeg tager med mig fra denne simuleringsøvelse, er vigtigheden af aldrig at forblive passiv, især på et marked, der konstant udvikler sig både med hensyn til forbrugerpræferencer og teknologi.

For at virksomheden vokser, bliver man nødt til at fokusere på hele tiden at gøre sine produkter mere konkurrencdygtige både ift. egenskaber og priser.

Ydermere er det vigtigt at turde tage chancer, da det er her man kan vinde stortmarkedsandelene og sin share price. De sidste 2 år af simulationen kastede vi enormt mange penge i at markedsføre til de specifikke segmenter.

Dette resulterede i meget højere salg. Dog var problemet, at vi ikke havde styr på forholdet mellem hvor mange penge vi investerede i markedsføring og hvad vores sales forecast skulle være.

Vejen til Markedsucces

I løbet af simuleringens år har vi markant øget vores investeringer i prisfastsættelse, markedsføring og distributionskanaler.

Disse investeringer har vist sig at være en stor fordel, idet de har resulteret i betydelige stigninger i vores salgsvolumen.

Yderligere har vi bestræbt os på at positionere os som en innovativ virksomhed ved at være førende inden for produktperformance og batterilevetid, samtidig med at have en konkurrencedygtig pris.

Dette valg afspejler vores dybe engagement i innovation samt vores ønske om at imødekomme de moderne forbrugeres krav og prioteringer.

For yderligere indsigt i baggrunden for vores strategiske beslutninger henvises der til logbogen ovenfor og i kildelisten.

Succeser, fiaskoer og strategi

ÅR 1

I år 1 genererede vi en moderat omsætning, men med en lav bruttofortjeneste på grund af høje variable omkostninger. Vi foretog betydelige investeringer i forskning og udvikling samt kvalitetsstyring af reparationer og software support. Mens de indledende investeringer i disse områder var aggressive, blev de ikke fuldt ud balanceret af salgsindtægterne.

STRATEGI

Vi fokuserede udelukkende på det europæiske marked, da det på det tidspunkt var det største. Vi undgik at tage de åbenlyse valg, idet vi formodede, at vores konkurrenter ville vælge disse. Derfor valgte vi at målrette os mod den største kundegruppe, men med alternative produktvalg.

Derudover satsede vi på den næstmindste målgruppe for at være forud for konkurrenterne, hvis denne gruppe skulle vokse i fremtiden.

ÅR 2

I det andet år oplevede vi en markant stigning i salget af vores produkter og reparationer, eftersom vores investeringer i markedsføring og kanaludvikling begyndte at sætte sit præg. Dog medførte en stigning i de faste omkostninger en forventet reduceret samlet indtjening.

STRATEGI

I år 2 tog vi en strategisk beslutning om at indtræde på det asiatiske marked, som viste tegn på betydelig vækst. Vi målrettede os mod den største kundegruppe, de tech-savvy forbrugere, for at opnå markedsandele i denne dynamiske og hurtigt voksende segment.

ÅR 3

I det 3. år fortsatte væksten, især inden for produkt- og reparationssalg. Vi formåede at øge bruttofortjenesten yderligere, selvom de faste omkostninger også steg betydeligt på grund af investeringer i reklame, R&D og udvikling samt kanaludvikling.

STRATEGI

I år 3 forblev vi på de markeder med vores nuværende produkter. For at forbedre vores økonomi fokuserede vi på at øge markedsandelene inden for de målgrupper, vi allerede betjener.

ÅR 4

I det fjerde år opnåede vi vores hidtil højeste omsætning, primært drevet af stærke salgstal inden for produkter og reparationer. Bruttofortjenesten steg også, selvom de faste omkostninger forblev høje på grund af fortsatte investeringer i forskning, udvikling og markedsføring.

STRATEGI

I fjerde runde lancerede vi vores fjerde produkt og valgte at introducere det på det asiatiske marked, som fortsat forudsagdes at opleve betydelig vækst. Vi havde nu to produkter på hvert marked, rettet mod forskellige målgrupper. Derfor fokuserede vi på at øge vores markedsandele yderligere, da vores økonomi var på sit højeste, hvilket gav os gode midler til markedsføring og kanalinvesteringer.

ÅR 5

I 5. og sidste år, opretholdt vi vores høje omsætning og forbedrede vores bruttofortjeneste yderligere. Vores investeringer i R&D og markedsføring fortsatte med at give afkast. Dog forblev de faste omkostninger betydelige, hvilket påvirkede den samlede indtjening.

STRATEGI

I det sidste år fokuserede vi intensivt på at investere i markedsføring af to af vores produkter. Vi tog denne beslutning, da vi havde flere ressourcer til rådighed i forhold til vores konkurrenter og vurderede, at det var en god måde at observere markedets reaktion.

Samlet analyse

Vores markedsføringsstrategi var igennem alle 5 år fokuseret på at opbygge en stærk kundebase og differentiere vores produkter og services gennem investeringer i kvalitet og markedsføring. Mens vores indledende omkostninger var høje, begyndte vores strategi at generere positive resultater i de senere år af simulationen. Vi endte på en flot 3. plads.

Reflektioner

Vores beslutninger blev truffet med omhu og var baseret på en grundig analyse af markedstendenser samt virksomhedens styrker og svagheder. En af vores styrker var evnen til at lære af vores fejl og tilpasse vores strategi derefter. Dette blev tydeligt i vores forbedrede salesforecast, som blev mere præcise genenm årene, på trods af enkelte afvigelser.

Beslutninger

Vores beslutning om at udvide vores salgskanaler var resultatet af en omhyggelig analyse af markedet. Vores overordnede strategi om at øge vores rækkevidde og tiltrække nye kunder viste sig at være vellykket, hvilket understregede vigtigheden af fleksibilitet og tilpasningsevne i et skiftende marked.

Reflektioner om succesen

Fokus på differentiering og produktinnovation var en afgørende faktor for vores succes. Ved at tilbyde unikke produkter og løsninger differentierede vi os fra konkurrenterne og tiltrak en loyal kundebase. Selvom investeringerne i produktudvikling var omkostningstunge, resulterede de i øget efterspørgsel og højere marginer.

Samlet set var vores evne til at træffe strategiske beslutninger baseret på en grundig markedsanalyse samt vores egne ressourcer og kapaciteter afgørende for vores succes. Ved at være fleksible, innovative og fokuserede på bæredygtig vækst opbyggede vi en stærk virksomhed og skabte værdi for vores interessenter.

Kildeliste

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies.